Enerji

Dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olan Türkiye için enerji hem gerekli ve hem de stratejik öneme sahiptir. Tüm dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini, verimli kullanımı, çevrenin korunması, petrol fiyatlarındaki artış, fosil kaynaklardan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçişe neden olmaktadır.

2030 yılında enerji tüketiminin günümüze kıyasla dünyada %60 ve Türkiye’de ise %100’den daha yüksek oranda artacağı öngörülmektedir. Bu artışların en önemli nedenleri artan nüfus, dünyada büyüyen ve gelişen ekonomiler ve şehirleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan taleptir.

Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. günümüzde tüm sektörlerin bağımlılığı sebebi ile önemini giderek arttıran enerji sektöründe yurtiçi ve yurtdışında en geniş kapsamlı risk yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Enerji sektöründe hız kazanan tesisleşme, iletim hatları yapımı ve lojistik hizmetleri ve bunları etkileyen coğrafik etmenler, kamusal bağlantılar, mevzuatlar risk yönetim hizmetlerini, işletmelerin yaşam garantileri için vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. Bu yüzden enerji ve altyapı sektöründe işletmelere müşteri odaklı risk raporları hazırlanmakta ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen analizler ve uygulamalar planlanmaktadır.