Sigorta Brokerliği

En temel anlamıyla sigorta brokerı, sigortalıyı temsil eden ve onun verdiği yetkiyle hareket eden risk yönetimi danışmanıdır. Günümüzde büyüyen sınai ve ticari risklerin gerçekleşmesi durumunda karşılaşılabilecek ekonomik kayıpların boyutları, hem sigorta teminatının hem de sigortacı seçiminin önemini gözler önüne seriyor.

Sigortalı, bu seçimi gerçekleştirirken güvenilirliğin yanı sıra sigortacının finansal yapısını, ilgili sigorta türündeki deneyimini ve hizmet kalitesini de sigorta teminatıyla birlikte değerlendirmek zorunda kalıyor. Konusunda uzman bir sigorta brokerı ile çalışmak, sigorta süresince risk analizi, olası tehlikelere karşı satın alınacak teminatların seçimi ve hasar anında eksiksiz hizmetin alınmasında önemli rol oynuyor.