Hasar Yönetimi

Sigorta brokerlığı konusunda ilk adım riskin analizi ise, ikinci ve çok önemli diğer adımın olası hasar süreçlerinin yönetilmesi diyebiliriz.

Günümüzde doğrudan ve dolaylı olarak iki ayrı şekilde gerçekleşen hasar süreçlerinin yönetimi ancak güçlü bir finansal yapı, uzmanlık ve güvenilirlik kriterleri üzerinden yürüyebiliyor.

Doğal sebepler, insan faktörü ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yaşanan hasarlar ile kurum arasındaki ilişkinin tespiti en kritik nokta kabul ediliyor.

Bir başka değişle hasar neticesinde kaybedilecek değer ile meydana gelmesi muhtemel bir tehlikenin önlenmesi için sarf edilen değer arasındaki farkın başarıyla yönetilmesi büyük önem taşıyor.