İnşaat

Uzun yıllar süren ve büyük emeklerle hayata geçirilen geleceğin yapıları ve yaşam alanlarının inşaatı, pek çok riski ve olumsuzlukları içinde barındıran sancılı bir süreçtir. Önder Sigorta sizin bu olumsuz risklere karşı korunmanıza her zaman yardımcı olmaktadır.

Türkiye ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en büyük 18. Avrupa’nın ise 7. en büyük ekonomisi konumundadır Türkiye. Başlatılan kentsel dönüşüm projeleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ekonomisinin son 10 yıldaki lokomotifi inşaat sektörü olmuştur.

Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi gelişimin ana eksenini ülkemizde de inşaat sektörü oluşturmaktadır. Barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, hava alanları, kentsel mekânlar, fabrikalar, hastaneler, köprü, tünel, demiryolu, enerji, nükleer tesis, boru hattı ve diğer tüm yaşamsal mekânlar ile o mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı inşaatla atılmaktadır. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında inşaat sektörü GSMH’ın yaklaşık olarak yüzde 30’unu oluşturduğu söylenebilir.

İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200’ün üzerinde alt sektörün ürettiği mal ve hizmetten faydalanan ve birçok sektöre talep yarattığı için Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Yüksek oranlı – istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat sektörü daha önemli hale gelmiştir.

Her ne kadar inşaat sektörü ülke ekonomisinin lokomotifi olsa da, inşaat içinde birçok riski barındıran sancılı bir süreçtir. Biz Önder Sigorta olarak sizi bu risklerden korumak ve gerek sizin gerekse de ülkemizin geleceğini korumak için en geniş kapsamlı poliçeleri hazırlayarak risklerinizi minimize ederek, geleceğimizi korumak için çalışmaktayız.