Sigorta Brokerlik Hizmetleri

Sigortalanabilir risk teminatı konusunda Türkiye’nin en güçlü global markası olarak çalışmalarına devam eden, 100’ün üzerinde sınai işletme ve 40 büyük gruba her çeşit hizmeti sunan Önder Sigorta, Türkiye’nin en büyük sınai işletmeleriyle çalışıyor. Brokerlik hizmetlerini gerçekleştirmede kurumlar ve sigorta şirketleri arasında risk, fiyat ve hizmeti optimal kılan Önder Sigorta, Türkiye’nin en büyük sigorta şirketleri ile kurumlara hizmet taşıyor.

Risk tespiti yapılırken iki ayrı basamakta icra edilen çalışmalar, kolay hasar doğuracak olay ve durumların tespiti ile bu tür hasarların oluşmasına yol açacak tehlikelerin tespiti üzerinden yürüyor. Bu tespit sırasında tespit edilen tehlikenin ortadan kaldırılması, azaltılması konusu da beraberce kararlaştırılıyor.