Sorumluluk

Her meslek doğrudan veya dolaylı olarak bir dizi risk taşımaktadır. Her ne kadar mesleğimizle ilgili gerekli eğitimleri tamamlayarak nitelikli bir hizmet vermek adına bu işe koyulmuş olsak da insan olmamız doğal olarak çeşitli sebeplerden ötürü bizi hataya zorlayabiliyor. Bu sebeple sorumluluk sigortaları ile işiniz ile ilgili her türlü sorunun çözülmesi anlamında çok güzel bir adım atmış olabilirsiniz.

Sorumluluklarınızın firmanıza getirebileceği maddi zararlara karşı, sorumluluk sigortaları ile firmanızı güvence altına alabilirsiniz. Önder Sigorta hem zorunlu sorumluluk sigortaları, hem de isteğe bağlı sorumluluk sigortalarında her zaman müşteri odaklı, teminatları genişletilmiş poliçeler sunmaktadır.

SİGORTA POLİÇE ÇEŞİTLERİ:

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası,
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası,
Ürün Sorumluluk Sigortası,
Mali Mesuliyet Sigortası
Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası,
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası,
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası,
Mesleki Sorumluluk Sigortası,
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası,
Nakliyat,

Emtea Nakliyat Sigortası,
Kıymet Sigortası,
Yangın ve Doğal Afetler,

Yangın Sigortası,
Zorunlu Deprem Sigortası,
Genel Zararlar,

Makine Montaj Sigortası,
Makine Kırılması Sigortası,
Elektronik Cihaz Sigortası,
Hırsızlık Sigortası,
Cam Kırılması Sigortası,
Dolu Sera Sigortası,
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası,
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası,
Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat Sigortası,
Devlet Destekli Sera Sigortası,
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası,
Hayvan Hayat Sigortası,
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası,
Finansal Kayıplar,

Kar Kaybı Sigortası,
Kredi,

Kredi-Borcun Ödenmemesi Sigortası,
Su Araçları,
Tekne-Deniz Araçları Sigortası,
Kara Araçları,

Kasko Sigortası,
Kara Araçları Sorumluluk,

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası,
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,
Hukuksal Koruma,

Kasko Sigortası.